Undersökningar och projekt

Här finns tillsynsprojekt som beretts i samarbete med länsstyrelser och kommuner och undersökningar som hänför sig till livsmedel.

Äldre undersökningar finns i arkivet i menybalken till vänster.