PAH-föreningar i rökta fiskeriprodukter och köttberedningar

I Livsmedelstillsynsprogrammet (EVO) år 2012 ingick projektet ”PAH-föreningar i rökta fiskeriprodukter och köttberedningar”. Syftet med projektet är att effektivera tillsynen över rökta produkter och göra såväl företagarna som tillsynsutövarna mer medvetna om den nya lagstiftningen om polycykliska aromatiska kolväten eller PAH-föreningar som trädde i kraft år 2012.

Mer information om projektet:
Rapporten (på finska, pdf)
Överinspektör Marika Jestoi, tfn 040 487 7798, marika.jestoi at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

Mer information om PAH-föreningar https://www.evira.fi/sv/gemensamma/frammande-amnen/information-om-frammande-amnen/pah-foreningar-polycykliska-aromatiska-kolvaten/ 

PAH -projekt instruktioner och blanketter