EVO-projektet år 2010

År 2010 inleds tillsynen över förordningen om påståenden med ett projekt för tillsyn över näringspåståenden som ingår i riksprogrammet för livsmedelstillsynen (EVO).  Tillsynen inom projektet utförs i kommunerna i maj-september 2010.

Syftet med projektet är att

  • köra igång egenkontrollen av näringspåståenden
  • förenhetliga tillsynen över näringspåståenden i Finland
  • att ta ickegodkända näringspåståenden ur bruk

 

Evira har berett materialet som används i projektet, såsom en tillsynsinstruktion och en tillsynsblankett. Syftet med instruktionen är att skapa klarhet i lagstiftningen som hänför sig till användningen av näringspåståenden, att ge anvisningar om hur förordningen om påståenden skall tillämpas och att beskriva projektet för tillsyn över näringspåståenden.

De kommunala livsmedelstillsynsenheterna ombes genomföra EVO-projektet inom sitt område.

Mer information om projektet ger
överinspektör Marjo Misikangas, tfn 020 77 24283, marjo.misikangas at-merkki.gif : 1Kb  evira.fi