Rådgivningen i livsmedelsbranschen förnyas

I Evira har inletts ett projekt, med vilket man försöker identifiera de bästa och ändamålsenligaste kanalerna och metoderna för rådgivning till små och medelstora företagare i livsmedelsbranschen och förnya myndighersrådgivningen i enlighet med det.

Inom projektet ges också exempel på bra praktiska lösningar och utarbetas stödmaterial till företagarna i livsmedelsbranschen. Stödmaterialet är avsett att underlätta

  • bildandet av ett företag
  • gestaltandet av de centrala kraven som hänför sig till företagets verksamhet och produkter
  • identifieringen av särskilda riskmoment i verksamheten och hanteringen av riskerna.

Inom projektet arrangeras också lokala rådgivningstillställningar, workshoppar eller kurser och rådgivningen och informationsutbytet myndigheterna emellan utvecklas.

Fungerande rådgivningsmetoder skisseras upp med hjälp av fyra pilotgrupper

  • restauranger 
  • styckningsanläggningar, anläggningar som tillverkar köttfärs, anläggningar som tillverkar köttberedningar
  • försäljning och servering i anslutning till primärproduktion och småskalig bearbetning av produkter från växtriket
  • grupper med invandrarbakgrund/etniska grupper.

Din hjälp behövs!

Vi hoppas att företagare i livsmedelsbranschen, tillsynen och rådgivnings- och utbildningsorganisationer aktivt deltar i projektet. Man kan påverka slutresultatet till exempel genom att svara på enkäterna som kommer att göras inom projektet, genom att ge respons på webbsidorna som senare kommer att öppnas eller genom att sända oss e-post.

Om du önskar information om hur projektet framskrider, ska du anmäla dig till projektets e-postningslista: pk-neuvonta@evira.fi

Mer information om projektet ger Tiina Läikkö-Roto, Pirjo Korpela och Marjo Ruusunen. Ta kontakt i första hand via e-post till adressen pk-neuvonta@evira.fi

MER OM DETTA PÅ VÅR WEBBPLATS