Salmonellakontroll av fjäderfän

Programmet för salmonellakontroll av fjäderfän
Datainsamling, uppgifter och ansvar

Livsmedelssäkerhetsverket Evira har till uppgift att ge anvisningar om praktisk tillämpning, koordinera, insamla resultat samt rapportera om hela landet. Övriga uppgifter som provtagningar, gårdars egenkontroll, produktionshygien och omsorg för skydd mot sjukdomar m.m. har fördelats över flera aktörer. Ytterligare upplysningar om datainsamling, uppgifter och ansvar beträffande programmet för salmonellakontroll av fjäderfän finns i länken under.

Förordningen om programmet för salmonellakontroll av fjäderfän (1037/2013) gäller höns, broiler och kalkoner.

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER