Rapportering av matförgiftningsepidemier

Mera information om anmälningar om misstanke och utredningar av livsmedelsburna och vattenburna epidemier finns på sidan om elektroniska tjänster.