Grundande av ett livsmedelsföretag & dess verksamhet

STÖD OCH INFORMATION FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

På denna webbplats har vi samlat information om grundandet av ett livsmedelsföretag och om dess verksamhet. Du får hjälp bl.a. med 

Vi kommer att komplettera webbplatsens innehåll senare med handledning i anslutning till ett livsmedelsföretags verksamhet. Dessutom publicerar vi på webbplatsen exempel på bra lösningar i praktiken inom livsmedelsföretag.

 

BAKGRUNDSINFORMATION OM DENNA WEBBPLATS

Denna webbplats har gjorts tillsammans med spetsprojektet för Juha Sipiläs regering. Projektet finansieras av jord-och skogsbruksministeriet, och den fortsätter till slutet av år 2018. Mer information om projektet finns här:

Finns det brister eller något att förbättra på webbplatsen?

Vill du veta när vi publicerar något nytt på webbplatsen?

Vill du dela information om webbplatsen?