Grundande av ett livsmedelsföretag & dess verksamhet

UTVIDGANDE AV VERKSAMHETEN PÅ LANTGÅRDEN TILL DIREKTFÖRSÄLJNING ELLER VIDAREFÖRÄDLING

Odlar du spannmål för livsmedelsbruk? Eller sallatväxter, örter eller andra grönsaker? Odlar du bär eller frukt?

Vill du vidareförädla och servera produkter från växtriket som du själv producerat? Eller vill du sälja din lantgårds produkter direkt från gården? På denna sida får du handledning i att inleda verksamheten.

Lär dig om frågor som anknyter till utvidgandet av din lantgårds verksamhet med hjälp av en webbkurs

Webbkursen på svenska är för närvarande under utarbetande och kommer att publiceras på denna webbplats så snart den är klar

Du får anvisningar för utvidgande av din lantgårds verksamhet till direktförsäljning av livsmedel eller vidareförädling av produkter från växtriket även i vår skriftliga guide

Guiden har samma innehåll som webbkursen och är indelat i flera delar. Du kan utforska och skriva ut guiden antingen som en helhet eller en del i taget.

Guiden i sin helhet

Delar av guiden:

Tilläggsuppgifter och ordförklaringar

Länkar till tilläggsuppgifter som nämnts i webbkursen och i guiden hittar du här. Observera att alla tilläggsuppgifter som nämnts på webbkursen tyvärr inte finns tillgängliga på alla språk.

Ordförklaringar som understreckats i webbkursen och i guiden hittar du här.

Om du vill inleda verksamhet av en lunchrestaurang eller annan serverinsverksamhet i anknytning till din gård,

se vår webbkurs eller guide om  inledande av restaurangverksamhet.

Finns det brister eller något att förbättra på webbplatsen?

Vill du veta när vi publicerar något nytt på webbplatsen?

Vill du dela information om webbplatsen?