Grundande av ett livsmedelsföretag & dess verksamhet

YTTERLIGARE INFORMATION OM UTVIDGANDE AV VERKSAMHETEN PÅ EN LANTGÅRD

På denna webbplats har vi samlat länkar till den ytterligare information som nämnts på webbkursen och guiden för
Försäljning av livsmedel och vidareförädling av produkter från växriket på gården. 

Observera att all ytterligare information tyvärr inte är tillgänglig i alla språkversioner.

Guidens innehåll

Grundande

Lokaler

Verksamhet

Personal

Egenkontroll

Allmännt