Grundande av ett livsmedelsföretag & dess verksamhet

PIDETYT ESITYKSET / PRESENTATIONER / PRESENTATIONS 2017

Att inrätta ett företag i Finland

Inledande av restaurangverksamhet

Inledande av verksamhet i en köttanläggning

Utvidgande av verksamheten på lantgården till direktförsäljning eller vidareförädling