Grundande av ett livsmedelsföretag & dess verksamhet

ATT INRÄTTA ETT FÖRETAG I FINLAND

Det finns information om inrättandet av ett företag på ett antal webbplatser. Vi rekommenderar att du bekantar dig med detta information när du planerar att skapa ett nytt livsmedelsföretag.

Råder för att skapa ett livsmedelsföretag får du till exempel från

Allmänna råd om inrättande av ett företag hittar du till exempel på dessa webbplatser:

FöretagsFinland

Nyföretagarcentralerna

Infopankki

Företagare i Finland (Suomen yrittäjät)

Närings-, trafik- och miljöcentralen

Handelsregistret

Skattemyndighet

Finns det brister eller något att förbättra på webbplatsen?

Vill du veta när vi publicerar något nytt på webbplatsen?

Vill du dela information om webbplatsen?