Tydliga märkningar på förpackningarna såväl i butiken som i webbutiken

Det säljs allt mer livsmedel på webben. I webbutiken ska om livsmedlen tillhandahållas samma grundläggande information om produkten på finska och svenska som i en vanlig matbutik. Med hjälp av informationen i märkningarna på förpackningen kan konsumenterna fatta beslut som bygger på information och välja produkter som lämpar sig för dem.

Evira har fått in en hel del frågor om språkkraven på den obligatoriska livsmedelsinformationen som ska tillhandahållas vid distansförsäljning. En webbutik eller annan distansförsäljning i Finland ska tillhandahålla de obligatoriska märkningarna på finska och svenska. Med obligatoriska märkningar avses till exempel produktens beteckning, ingrediensförteckningen och förteckningen över ämnena som orsakar allergi.

Med hjälp av märkningarna på förpackningen kan konsumenten fatta ett köpbeslut som bygger på information. Tidigare har den kommunala livsmedelstillsynen inriktat sig på traditionella matbutiker och industrin. Eftersom distansförsäljningen har ökat står i allt högre grad också webbutiker och annan distansförsäljning som föremål för tillsynen. Lagstiftningen som gäller märkningarna på förpackningar till livsmedel och tolkningen av den har inte ändrats i och med att det tillkommit nya sätt att sälja livsmedel vid sidan om butikerna.

De obligatoriska märkningarna finns redan på produkterna, de måste bara göras synliga för webbutikens kunder. Ett foto av de obligatoriska märkningarna på förpackningen till ett livsmedel på finska och svenska är till exempel ett tillräckligt sätt att tillhandahålla informationen som krävs. Fotot ska vara tydligt och lätt att läsa.

Evira utarbetar som bäst egen separat vägledning om distansförsäljningen av livsmedel. Först ges information om det vilken information som ska tillhandahållas om livsmedel vid distansförsäljning.

Läs mer:

Mer information ger:
överinspektör Tuulikki Lehto, tfn 050 558 2696 
överinspektör Sari Sippola, tfn 050 386 8430