Hantering av lättfördärvliga oförpackade livsmedel

Av personer som arbetar i en livsmedelslokal och hanterar oförpackade lättfördärvliga livsmedel krävs följande:

  • Kompetensintyg, dvs. hygienpass (27 § 2 mom. i livsmedelslagen 23/2006)
  • Utredning av hälsotillståndet (15 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler 1367/2011, 20 § i lagen om smittsamma sjukdomar 583/1986)
  • Skyddsklädsel (17 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler 1367/2011).

 

Evira har sammanställt en  tabell över vad som anses vara hantering av oförpackade lättfördärvliga livsmedel och vad som inte anses vara det.Detta presenteras i tabellen med hjälp av praktiska exempel.Tabellen är indelad i tre delar

  • Kräver varken kompetensintyg, utredning av hälsotillståndet eller skyddskläder
  • Kräver kompetensintyg, utredning av hälsotillståndet och skyddskläder
  • Kräver inte kompetensintyg, men utredning av hälsotillståndet och skyddskläder krävs.

 

 

Hantering av lättfördärvliga oförpackade livsmedel i livsmedelslokaler -tabell (14.6.2017 pdf)