Publikationer

Bekanta dig med Eviras publikationer

Evira publicerar årligen flera studier och rapporter om livsmedel samt djurs och växters hälsa och välbefinnande. De flesta av dessa kan laddas ner gratis.

EU request for information

Evira requests information of potential service providers for maintenance and repair services for liquid chromatography (LC), gas chromatography (GC) and mass spectrometry (MS) instruments as well as for some other detectors. Evira is searching for a professional service providers that can guarantee a high standard of quality. The instruments are manufactured by several manufacturers , and the aim is to enter into an agreement with one or more service provider in the autumn of 2017.
Frågor och svar

Bekanta dig med frågor och svar

Evira skickas årligen en hel del frågor av allmänt intresse. Bekanta dig därför först med frågor och svar. Svaret kan hittas lätt.
Tillsyn

Tillsyn

Evira leder, styr och utvecklar tillsynen över livsmedel och produkter som används i primärproduktionen inom jordbruket. Målet är en effektfull, effektiv, enhetlig och riskbaserat inriktad tillsyn utmed hela livsmedelskedjan.
Laboratorieverksamhet

Laboratorieverksamhet

Eviras laboratoriers verksamhetsfält ingår laboratoriediagnostik av djursjukdomar och analytik som hänför sig till livsmedlens säkerhet och laboratorieundersökningar som hänför sig till fodrens, gödselmedlens och utsädets säkerhet och kvalitet.
Riktlinjer för Eviras vetenskapliga forskning

Riktlinjer för Eviras vetenskapliga forskning

Vetenskaplig forskning har samhällelig inverkan. Eviras vetenskapliga forskningsresultat används i riktlinjerna för livsmedelssäkerhet och djurvälfärd i samband med att utveckla lagstiftningsarbete och kontroll.
Riskvärdering

Riskvärdering

Riskvärdering är en vetenskaplig process som består av bestämning av faror, beskrivning av faror, bedömning av exponeringen och beskrivning av risken.