Holländsk almsjuka hotar också almar i Finland

8.7.2016 09:00

Enligt Livsmedelssäkerhetsverket Eviras riskvärdering kan holländsk almsjuka, som orsakas av en svamp, också spridas till Finland. Sjukdomen förekommer redan i alla andra EU-länder där den har orsakat stora skador.Sjukdomen förekom i Finland på 1960-talet på några träd, men man lyckades utrota den.

Evira, Helsingfors stad och Naturresursinstitutet Luke utvärderar hur sannolikt och på vilket sätt sjukdomen kan spridas till Finland och hur stora skador den kan orsaka här. Svampen sprids av vissa barkborrar som förekommer i Finlands närområden vid Estlands norra kust, i Stockholmstrakten samt i Viborg.

Holländsk almsjuka och de barkborrar som sprider sjukdomen förekommer i Finlands alla grannländer. Barkborrarna har ännu inte spridit själva sjukdomen till Viborg, men i S:t Petersburg förekommer den redan. Enligt riskvärderingen skulle barkborrar vad klimatet beträffar sannolikt kunna etablera sig åtminstone i sydligaste Finland.

”De barkborrar som sprider svampen har redan spridits till Viborg, 30 kilometer från finska gränsen. Sjukdomen skulle mest sannolikt spridas till Finland på naturlig väg med barkborrar, till exempel med hjälp av vinden eller trafiken”, säger specialforskare, FD Salla Hannunen vid Eviras forskningsenhet för riskvärdering.

Alm importeras nästan inte alls till Finland i form av virke eller plantor, så det är osannolikt att spridning kunde ske via handelsvaror.

Skadorna skulle synas i städernas parker
”Holländsk almsjuka kunde skada våra akut hotade naturliga almlundar. Städernas parker kunde lida stor skada, som skulle vara klart synlig för invånarna, speciellt i de städer i södra Finland där det har planterats mest almar”, säger Hannunen.

Almar har planterats i parker i exempelvis Helsingfors, Esbo och Åbo. I Finland finns naturliga almlundar på Åland, vid sydvästkusten, i Lojo och Tavastland.

Almar som angripits av sjukdomen vissnar, torkar och kan dö till och med under en enda sommar. Om man vill stoppa sjukdomens spridning måste angripna almar samt almar i deras närhet förstöras inklusive rötterna. Det är skäl att anmäla om almar som håller på att dö till Evira. 

Enligt riskvärderingen kunde man i många fall lyckas utrota sjukdomen i Finland, eftersom det finns få almar och skogsbestånden med almar ligger långt ifrån varandra. Om sjukdomen påträffas i Finland värderar myndigheterna först om det är möjligt att utrota sjukdomen och fattar beslut på basis av den värderingen.

Läs mer: 

Anmäl om döende almar på Eviras webbplats (på finska)  eller per e-post kasvinterveys@evira.fi


Mer information:
specialforskare, FD Salla Hannunen, forskningsenheten för riskvärdering, tfn 040 350 9075

 

Teman: