Är du intresserad av att jobba på Evira?

Eviras huvudverksamhetsstället ligger på campusområdet i Vik i Helsingfors. Utöver det har Evira sju regionala verksamhetsställen. Köttbesiktningspersonal arbetar på slakterierna runt om i Finland.

Vi behöver bland annat sakkunniga med bred expertis på djursjukdomar och jord- och skogsbruk, kunniga personer på livsmedelssäkerhetens och livsmedelstillsynens område och yrkesmän inom köttbesiktning och slakterihygien.

Evira erbjuder sina anställda goda utvecklingsmöjligheter och möjlighet till intern arbetsrotation. Det är möjligt att specialisera sig bland annat inom forskarutbildningsprogrammet Doktorera vid sidan om arbetet.

Se Eviras Om oss-sidorna och bekanta dig med verkets verksamhet ochorganisation.

Lediga arbetsplatser

De öppna tjänsterna på Evira finner du i tjänsten valtiolle.fi med ID-nummer eller tjänstbeteckning. I tjänsten kan du också lämna en öppen ansökan till Evira. Du kan följa med öppna tjänster via tjänstens sökvakt.

 

Arbetsplatser ID-nummer Ansök senast
Specialforskare 30-69-2017 24.3.2017 kl 16:15
Specialforskare 30-72-2017 28.3.2017 kl 16:15
Kvalitetschef 30-67-2017 24.3.2017 kl 16:15
Projektledare 30-68-2017 31.3.2017 kl 16:15
Laboratorieingenjör 30-73-2017 30.3.20117 kl 16:15
Besiktningsveterinär 30-9-2017 3.4.2017 kl 16:15
Besiktningsveterinär, deltid 30-81-2017 7.4.2017 kl 16:15
 Forskare 30-82-2017 7.4.2017 kl 16:15

 

Praktikanttjänster

Eviras avdelningar och enheter svarar självständigt för rekryteringen av praktikanter. På Evira arbetar årligen cirka 40-50 universitets- och yrkeshögskolpraktikanter, bland dem också pro gradu-praktikanter.

Ansökningarna om universitetspraktikanttjänster lämnas direkt till universitetet och de utannonseras inom universitetens egna fora. Ansökningar om andra praktikanttjänster kan du sända direkt till den avdelning eller enhet på Evira som intresserar dig. Avdelnings- och enhetschefernas kontaktuppgifter finner du bland Eviraskontaktuppgifter.

Sommarjobb

Evira anställer i regel inga sommarjobbare. Vid behov kan arbetstagare väljas till korta visstidsanställningar såsom semestervikariat också utgående från en öppen ansökan. Lämna en öppen ansökan i tjänsten valtiolle.fi.

 

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER