De senaste forskningsrönen inom djurpatologin presenteras i Helsingfors

28.8.2015

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira deltar i arrangemangen kring den årliga internationella konferensen för djursjukdomspatologer och forskare i branschen i Helsingfors.</p>

”Under evenemanget presenteras de senaste forskningsrönen och fördjupas kompetensen inom valda områden. Det är också viktigt att forskarna i branschen har möjlighet att träffa varandra och utbyta åsikter”, säger professor, VMD Marjukka Anttila på Evira.

Huvudansvaret för konferensen vilar på Helsingfors universitets veterinärmedicinska fakultet. Anttila har deltagit i utarbetandet av programmet för konferensen.

Representanter för European Society of Veterinary Pathology, European College of Veterinary Pathologists och Nordic Society of Veterinary Pathology samlas i Helsingfors 2. - 5.9.2015.

Läs mer om
33rd ESVP and 26th ECVP annual meeting and conference in Helsinki 
European Society of Veterinary Pathology
European College of Veterinary Pathologists

Mer information:
forskningsenhetschef Marjukka Anttila, tfn 050 354 4601

 

Teman: