Forskningsseminarium 12.5.2015: Jodi i livsmedlen

7.5.2015

<p>Forskare Taija Kosonen på Livsmedelssäkerhetsverket Eviras forskningsenhet för kemi och toxikologi föreläser om jod i livsmedlen. Joden är ett för människan oumbärligt spårämne och brist på jod kan orsaka störningar i sköldkörtelns funktion. Befolkningsundersökningar visar att intaget av jod från kosten är för litet i Finland.&nbsp;</p>

Resumén över ämnet. 
Föreläsningen hålls på finska.

Forskningsseminarium är ti 12.5.2015, kl. 15.00 - 16.00. Helsingfors Vik, Evira-huset,
Mustialagatan 3, föreläsningssal C111.

Det behövs ingen förhandsanmälan till Eviras forskningsseminarier.

Välkommen!

Ytterligare information:
forskare Taija Kosonen tfn 050 453 2521

 

Teman: