Seminariet Riskvärderingsaktuellt 6.11.2015: Tungmetaller i miljö och livsmedel

15.10.2015

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira har färdigställt en riskvärdering av finska barns exponering för tungmetaller i livsmedel och hushållsvatten. Under seminariet presenteras resultaten av riskvärderingen och redogörs för förekomst, analys och tillsyn av tungmetaller i Finland. Under seminariet behandlas också andra pågående riskvärderingsprojekt som utöver livsmedelsfaror också hänför sig till djursjukdomar och växthälsa.</p>

Under förmiddagen (kl. 9.00 - 11.30) presenteras pågående projekt inom riskvärderingen.
Eftermiddagen (kl. 12.30 - 15.30) är reserverad för presentationerna tungmetaller i miljön och livsmedlen.

Risvärderingsseminariet hålls fredagen den 6 november 2015 klockan 9.00 - 15.30 i Ständerhuset, Snellmansgatan 9 - 11, Helsingfors.

Seminariet är avgiftsfritt och öppet för alla.

Anmälningar senast 23.10.2015 via webropol eller per e-postadressen till johanna.makela /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

Riskvärderings seminariets program (på finska).

Mer information:
professor Kirsti Savela, chef för forskningsenheten för riskvärdering, tfn 050 439 5220
sekreterare Johanna Mäkelä, tfn 040 7715 972

 

 

Teman: