Disputation: Kontroll av Listeria monocytogenes inom livsmedelsindustrin

30.8.2016 10:56

I doktorsavhandlingen utreddes vilka kontaminationsvägarna för bakterien L. monocytogenes är i en livsmedelsanläggning och hur L. monocytogenes stammarna överlever vid framställning av medvurst. Det jämfördes också hur L. monocytogenes stammar motstår surhet och värme och utreddes vilken effekt ultraljudstvätt har vid tvätt av transportband som kontaminerats med bakterien L. monocytogenes.

VML Riina Tolvanen som arbetar vid Livsmedelssäkerhetsverket Eviras sektion för anläggningshygien disputerar för doktorsgraden vid Helsingfors universitet, veterinärmedicinska fakultetens avdelning för livsmedelshygien och miljöhälsa.

Disputationen sker fredagen den 2 september 2016 klockan 12.00 i EE-huset, salen Walter, Agnes Sjöbergs gata 2, Helsingfors Vik.

Svenskspråkigt sammandrag av doktorsavhandlingen Control of Listeria monocytogenes in the food industry.

Mer information:
överinspektör Riina Tolvanen, tfn 040 755 9073

Teman: