Disputation: Kräftpestens epidemiologi

15.11.2016 10:44

I denna avhandlingsundersökning utreddes förekomsten av kräftpest i de inhemska bestånden av flodkräfta. Kräftpest orsakas av algsvampen Aphanomyces astaci. Denna algsvamp härstammar från Nordamerika och växer i kräftornas skal. Hos europeiska kräftor leder smittan i regel snabbt till djurets död. Studien visar att det i Finland förekommer två olika typer av kräftpest, av vilka den ena är svagare vad gäller virulens och kan stanna som en dold smitta i en svag flodkräftspopulation. En dold smitta förhindrar en permanent återgång till en produktiv nivå hos ett bestånd av flodkräfta.

VML Satu Viljamaa-Dirks, som arbetar på Livsmedelssäkerhetsverket Eviras forskningsenhet för produktionsdjurs- och vilthälsa, disputerar för doktorsgraden inom veterinärmedicinska fakulteten vid Helsingfors universitet, institutionen för veterinärmedicinska biovetenskaper.

Disputationen hålls fredagen den 18 november 2016 kl. 12.00 i Helsingfors universitets huvudbyggnad Auditorium XII, Unionsgatan 34, Helsingfors

Disputationen sker på engelska.

Sammanfattning av avhandlingen Epidemiology of crayfish plague

Ytterligare information:
forskare Satu Viljamaa-Dirks, tfn 044 720 1469

 

Teman: