Evira tar i bruk ett nytt distributionssystem för meddelanden

2.5.2016 10:52

Livsmedelssäkerhetsverket Evira tar i bruk ett nytt distributionssystem för meddelanden från början av maj 2016. Distributionen förblir beställningsbaserad och gäller både meddelanden och nyheter om återkallelser. Det här meddelandet har sänts till alla som beställer meddelanden och nyheter om återkallelser och samtidigt testar Evira det nya systemet. 

Alla nuvarande beställare av Eviras meddelanden och nyheter om återkallelser överförs som användare till den nya tjänsten. Beställningarnas språkval förblir oförändrat. Förnyelsen medför att ingen separat distribution av meddelanden enligt ämnesområde mera sker, eftersom många meddelanden gäller flera olika ämnesområden och antalet traditionella meddelanden har minskat.

Beställningen kan avslutas eller man kan göra ändringar i den i nedre kanten av varje meddelande och nyhet om återkallelse.

I det nya systemet lagras endast beställarnas e-postadresser och de används inte för något annat ändamål. Ändringen hör ihop med förnyelsen av publikationssystemet på webbplatsen Evira.fi.

 

Läs mer:

MailChimp-tjänstens datasekretessklausul (på engelska)

Mer information:

kommunikationschef Jussi Koivisto, tfn 050 597 6566, jussi.koivisto@evira.fi

Teman: