Eviras vetenskapsdag 13.10.2016

6.10.2016 10:30

Livsmedelssäkerhetsverket Eviras årliga vetenskapsdag ger än en gång besökare tillfälle att stifta bekantskap med djurens hälsa och välbefinnande samt den vetenskapliga forskningen i livsmedelssäkerhet. Eviras forskare bjuder på de senaste forskningsrönen i en omfattande posterutställning och presentationer.

Vetenskapsdagen är ett evenemang som är öppet för alla och kräver inte förhandsanmälning.

Vetenskapsdagen ordnas kl. 12.00 - 15.00, i Evirahuset, Mustialagatan 3, Vik, Helsingfors.

Föreläsningarna är på finska.

Program
Välkomsthälsning - forskningsdirektör, professor Liisa Sihvonen, Evira.

Djursjukdomar kl. 12.00 - 13.20
som ordförande specialforskare, FD Riikka Holopainen, forskningsenheten för djursjukdomsvirologi

Mycoplasma bovis - specialforskare, VMD Tiina Autio, forskningsenheten för djursjukdomsbakteriologi

Antibiotikaresistenta patogener i andningsvägarna hos nötkreatur - specialforskare Tarja Pohjanvirta, forskningsenheten för djursjukdomsbakteriologi

Genetisk mångformighet hos bakteriestammar som orsakar infektiös pankreasnekros (IPN) vid finländska fiskodlingar -  specialforskare, FD Riikka Holopainen, forskningsenheten för djursjukdomsvirologi

Projekt angående fjäderfävirus - specialforskare Niina Tammiranta, forskningsenheten för djursjukdomsvirologi

Gnagargifter i vilda rovdjur - specialforskare, FD, docent Pertti Koivisto, forskningsenheten för kemi och toxikologi

Paus

Livsmedel kl. 13.30 - 15.00
som ordförande specialforskare, VMD Annukka Markkula, forskningsenhet för livsmedels- och fodermikrobiologi

Uppföljning av resistens i livsmedelskedjan - specialforskare, VMD Satu Olkkola, forskningsenhet för livsmedels- och fodermikrobiologi

Sjukdomsalstrande bakterier i råmjölk - specialforskare, FD Marjaana Hakkinen, forskningsenhet för livsmedels- och fodermikrobiologi

Resultat av utvärderingen av Oiva-systemet - forskare, FD Peppi Haario, forskningsenheten för riskbedömning

Nordisk bedömning av källor till campylobakter - specialforskare, FD, docent Jukka Ranta, forskningsenheten för riskbedömning

DNA-streckkodning vid utredning av livsmedlens äkthet - specialforskare, FD, docent Annikki Welling, forskningsenheten för kemi och toxikologi

Läs mer om Eviras vetenskapliga forskning

Mer information om vetenskapsdagen:
forskningsdirektör, professor Liisa Sihvonen, tfn 050 553 9226

 

Teman: