Eviras webbsidor förnyas

3.5.2016 10:21

Livsmedelssäkerhetsverket Evira byter system för publiceringen av sina webbsidor. De nya Evira.fi-sidorna publiceras tisdagen den 3.5.2016.

Tjänsten levereras av Solita Oy och webbsidorna har gjorts med publikationssystemet EPiServer.

Strukturen är i huvudsak oförändrad, och sidornas innehåll är indelat i helheterna livsmedel, djur och växter. Under Gemensamma samlas sådant som berör flera av Eviras verksamhetshelheter. Information om organisationen finns under Information om Evira.

Evira.fi har cirka 6 000 sidor och innehåll på fyra språk. På sidorna finns många länkar och bilagor, och arbetet med att få ordning på dem i det nya systemet kommer att fortsätta. Länkarna från andra organisationers sidor till Eviras nya sidor måste också uppdateras på deras sidor så att de fungerar även i fortsättningen.

Evira tog föregående publikationssystem i bruk på sin webbplats redan då verket bildades för tio år sedan.

”Både de tekniska lösningarna och användningssätten och behoven har förstås förändrats under tio års tid, och förnyelsen förbättrar servicens tillgänglighet. En viktig utgångspunkt har varit att utveckla sökfunktionen. Den beställningsbaserade meddelandetjänsten kommer att kompletteras med nyheter om aktuella djursjukdomar, eftersom det har funnits ett tydligt behov av detta”, säger kommunikationschef Jussi Koivisto, som har lett förnyelseprojektet vid Evira.

 

Läs mer: Eviras webbsidor förnyas – använd sökning och ge respons

Mer information: kommunikationschef Jussi Koivisto, tfn 050 597 6566, jussi.koivisto@evira.fi

Teman: