Felmärkta livsmedel fortfarande en risk för många allergiker

14.6.2016 08:03

Var tionde undersökt livsmedel är felmärkt när det gäller ingredienser som många är allergiska emot. Det visar en undersökning som genomförts under 2015 i Danmark, Finland, Norge och Sverige.

I det nordiska projektet kontrollerades märkningen av allergener i totalt 351 produkter. Allergenerna mjölk, hasselnöt, jordnöt, ägg och gluten analyserades i produkter som inte angav dessa som ingredienser. Detta för att se om dessa fanns i produkterna trots att det inte står på förpackningen.

Vi gjorde en liknande undersökning för fyra år sedan och tyvärr har livsmedelsbranschen inte bättrat sig tillräckligt. Det är allvarligt eftersom en allergisk reaktion i värsta fall kan vara livshotande, säger specialforskare, FD Minna Anthoni, projektledare på Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

 

Bättring i branschen behövs

Allergiker kan reagera med olika symtom, såväl magont, kräkningar och eksem som astma och allergisk (anafylaktisk) chock. Ingredienser som är vanliga orsaker till allergiska reaktioner måste alltid tydligt anges på en vara, oavsett mängd.

Det är företagen som har ansvaret för att märka produkter rätt. Det gäller både företag som producerar egna produkter och företag som importerar produkter. Att projektet visar på flera märkningsfel är allvarligt.

"Allergiker måste kunna lita på märkningen och slippa utsättas för onödiga risker. Nordiska producenter och importörer av livsmedel måste förstå allvaret och bli bättre på att göra rätt", säger Anthoni.

 

En allvarlig hälsorisk

Mjölkprotein hittades i 12 procent av de produkter där mjölk varken angavs som ingrediens eller där det förekom varningsmärkning för möjliga spår av mjölk. Detta var särskilt vanligt i choklad och bageriprodukter.

"Resultaten innebär att tusentals mjölkallergiska barn och vuxna i Danmark, Finland, Norge och Sverige riskerar att reagera på var fjärde chokladprodukt och var tjugonde bageriprodukt som inte anger mjölk i ingrediensförteckningen. Det är mycket viktigt att företag förstår att mjölkallergi kan leda till lika allvarliga reaktioner som jordnöt och nötter", säger Anthoni.

 

Choklad och bageriprodukter 

Undersökningen visar att det finns mycket att förbättra hos livsmedelsföretagen när det gäller rutiner kring märkning, inköp av råvaror och hantering av allergener. Detta gäller särskilt för producenter och importörer av choklad och bageriprodukter. Resultat från studien visar också att vissa chokladprodukter märkta med varningsmärkning som ”kan innehålla spår av mjölk, hasselnöt eller jordnöt” innehöll så höga halter att hälften av allergikerna kan reagera. Allergiker kan därför behöva undvika chokladprodukter med sådan varningsmärkning.

Evira och övriga nordiska livsmedelsmyndigheter hoppas att projektet kan bidra till att öka medvetenheten i branschen. Samtidigt ser de möjligheter för förbättringar genom utveckling av EU-lagstiftning om märkning som ”Kan innehålla spår av...”, så att den bara används när det verkligen finns grund för det.

Mads Frederik Fischer-Møller, seniorrådgivare i livsmedelsfrågor vid Nordiska ministerrådet som finansierat rapporten, understryker också nyttan av nordiskt samarbete i frågan.

"Genom att jobba nordiskt i stället för nationellt har vi fått en prisvärd rapport av hög kvalitet som beaktar realiteterna i flera länder samtidigt. Rapporten kommer att hjälpa tusentals livsmedelskontrollanter och myndigheter i hela Norden och ge dem ett redskap att jobba vidare med märkningsfrågorna" säger Fischer-Møller.

 

Läs mer:

Rapport Nordiska ministerrådet 

Sammanfattning (pdf)

Allergenerna ska framhävas  

Samnordiskt födoämnesallergenprojekt

 

Mer information:
specialforskare, FD Minna Anthoni, tfn 040 137 9854

Teman: