Seminarium: Riskvärdering med tanke på människors, djurs och växters bästa

26.9.2016 09:46

Välkommen till ett internationellt seminarium för att höra och diskutera om Livsmedelssäkerhetsverket Eviras vetenskapliga riskvärderings undersökningar och riskvärderingens framtid.

Under förmiddagen som sker på engelska presenteras aktuella projekt inom Eviras forskningsenhet för riskvärdering och Eviras och svenska Livsmedelsverkets planerade projekt för att ranka riskerna. Samarbetet mellan Finland och Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten EFSA tas också upp.

Teman under eftermiddagen som sker på finska är bland annat hur ny teknologi möjliggör riskvärdering i realtid och hur nya forskningsrön binds till beslutsfattandet.

Riskvärderingsseminariet en del av Eviras 10-årsjubileum

Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten EFSA:s generaldirektör Bernhard Url hedrar tillställningen med sin närvaro. Hans besök i Finland hänför sig till en mer omfattande runda för att lära känna livsmedelssäkerhetsverken i olika EU-länder.

Med seminariet firas också Eviras riskvärderings 15-åriga existens.

"Eviras vetenskapliga riskvärdering fick sin början i Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel, som för drygt tio år sedan fusionerades med Evira som då bildades. Riskvärderingen anknyter väl till Eviras verksamhet, eftersom riskvärderingen strävar till en god hälsa och välfärd hos människor, djur och växter. Det hänför sig åter till Eviras mål att vara en nationellt och internationellt aktiv, kompetent och värderad deltagare i den i branschen förda sociala diskussionen som hänför sig till riskerna", säger direktören för forskningsenheten för riskvärdering, VMD Pirkko Tuominen.

Seminariet hålls tisdagen den 11.10.2016, kl. 8.30 - 16.20 på Ständerhuset, Snellmansgatan 9 - 11, Helsingfors.

Tillställningen är avgiftsfri och öppen för alla intresserade. Förhandsanmälning senast 3.10.2016 här

Program

Generaldirektör Bernhard Urls för allmänheten öppna diskussionstillfälle i Helsingfors universitets lokaler, Infocenter Korona, Viksbågen 11, Vik i Helsingfors kl. 16.00 - 17.30. Också media är välkommen till tillfället.

Vid riskvärdering är det centrala att känna till produktionskedjorna på såväl växt- och djurhälsans som livsmedelssäkerhetens områden. Som stöd för riskvärderingen krävs bland annat information om produktionsmetoderna och -strukturerna, riskfaktorerna, livsmedelskonsumtionen, konsumtionsvanorna i fråga om livsmedel och olika riskhanteringsmetoder och dessas effektivitet.

Läs mer om riskvärderingen

Mer information:
specialforskare, FD Tero Hirvonen, tfn 050 570 9637 (riskvärdering)
sekreterare Johanna Mäkelä, tfn 040 771 5972 (anmälningar)

 

Teman: