Forskningsseminarium 13.12.2016: Recirkulation vid fiskodling

8.12.2016 11:14

Forskare Anna Maria Eriksson-Kallio på Livsmedelssäkerhetsverket Eviras forskningsenhet för produktionsdjurs- och vilthälsa föreläser om recirkulation vid fiskodling, som har blivit en betydande form av vattenbruk även i Finland.

Resumén över ämnet på svenska.
Föreläsningen hålls på finska.

Forskningsseminarium är ti 13.12.2016, kl. 15.00 - 16.00. Helsingfors Vik, Evira-huset,
Mustialagatan 3, föreläsningssal C111.

Det behövs ingen förhandsanmälan till Eviras forskningsseminarier.

Välkommen!

Ytterligare information:
forskare Anna Maria Eriksson-Kallio, p. 050 439 2788

 

Teman: