Anmäl observationer om sjuka eller döda fiskar behändigt med mobiltelefonen

20.6.2017 09:04

Fritidsfiskare kan hjälpa fisksjukdomsforskningen behändigt med hjälp av mobilen. För insamling av information har tagits fram en mobilvänlig anmälningssajt. Sommaren 2016 undersökte Livsmedelssäkerhetsverket Evira och Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) i Sverige orsakerna till sjukdoms- och dödsfallen bland laxfiskar i Torneälvdalen. Kartläggningen har nu breddats även till andra fiskarter och hela Finlands område.

På anmälningssajten kan en anmälan lämnas av var och en som påträffar eller fångar en död, sjuk eller skadad fisk. Till anmälan kan också fogas foton på fiskarna.

Insamling av information behändigt med mobilen

Om du under sommaren tänker fiska i älvvattendrag i Finland, spara då redan nu snabblänken https://rapporterafisk.sva.se/ på startskärmen i din mobiltelefon. Med hjälp av den kan du behändigt lämna en anmälan, om du påträffar eller fångar en skadad eller död fisk. Visst kan snabblänken användas med en dator också.

Kontakta fisksjukdomsforskarna på Evira innan du sänder in fiskprover för undersökning. Nyttiga resultat erhålls endast då de döda fiskarna som ska undersökas är relativt färska. Djupfrysning är ett andrahandsalternativ, eftersom alla analyser inte kan göras om fisken är djupfryst.

Anvisningar om provtagning och insändning av prover av fiskar med tanke på fisksjukdomsundersökningar 

Läs mer om Eviras och SVA:s laxundersökningar (pdf)

Mer information om hur fiskprover sänds in:
Evira Helsingfors, fisksjukdomar, veterinär, tfn 050 439 2788
Evira Kuopio, fisksjukdomar, veterinär, tfn 044 720 1469
Evira Uleåborg, fisksjukdomar, veterinär, tfn 040 569 4541

 

Teman: