Bakterien Brucella har för första gången konstaterats hos gråsälar i Östersjön

14.11.2017 10:06

Livsmedelssäkerhetsverket Eviras undersökningar har bakterien Brucella pinnipedialis för första gången konstaterats hos gråsälar i Östersjön. De undersökta sälarna härstammade från området utanför Brahestad och områdena längs kusten i sydvästra Finland. Det är sannolikt att bakterien förekommer hos gråsälar i hela kustområdet. Bakterien kan smitta människan.

"Även om man vet att många Brucella-bakterier hos husdjur också kan drabba människan, har det ute i världen inrapporterats endast ett fåtal sjukdomsfall hos människan som uttryckligen orsakats av bakterien Brucella pinnipedialis. Finland har redan i årtionden varit fritt från brucellos hos husdjur som också kan smitta människan", säger specialforskare, VMD Varpu Hirvelä-Koski på laboratoriet i Uleåborg under Eviras forskningsenhet för djursjukdomsbakteriologi och -patologi.

Brucella-bakterien påträffades inom ett uppföljningsprogram

Brucellosen bland finska gråsälar påträffades inom ramen för ett uppföljningsprogram för sälar organiserat av skyddskommissionen för Östersjön (HELCOM).

Bakterien Brucella pinnipedialis har vanligen isolerats som bifynd från friska sälar. Bakteriefynden i de finska sälarna gjordes i levrar som samtidigt smittats av levermask.

Havsdjur har sin egen Brucella-art

Havsdjurens egna Brucella-arter avviker från dem som förekommer hos husdjur. Arten Brucella pinnipedialis har konstaterats hos sälar i Nordatlanten, i vattnen utanför Nordirland och Kanada, i skotska och tyska vattenområden i Nordsjön och i Stilla havet utanför Kalifornien. Arten Brucella ceti förekommer hos delfiner och valar. Från Östersjöområdet har inte tidigare inrapporterats ett endaste fall av dessa bakterier.

På Eviras forskningsenhet för djursjukdomsbakteriologi och -patologi undersöks i samarbete med Naturresursinstitutet (Luke) årligen flera tiotal organprover från gråsälar som fallit offer för jägare eller påträffats döda längs den finska kusten.

Undersökningen har publicerats i en vetenskapligt refereegranskade publikation:
Hirvelä-Koski, V., Nylund, M., Skrzypczak, T., Heikkinen, P., Kauhala, K., Jay, M., Isomursu, M.
Isolation of Brucella pinnipedialis from Grey Seals (Halichoerus grypus) in the Baltic Sea. Journal of Wildlife Diseases 2017: Vol. 53, No. 4, pp. 850 - 853. 

Läs mer om brucellos

Ta också del av HELCOM-uppföljningsprogrammet (på engelska).

Mer information ger:
specialforskare Varpu Hirvelä-Koski, tfn 040 512 1531