Disputation 24.11.2017: europeiskt  fladdermuslyssavirus av typen 2 (EBLV-2) i Finland

20.11.2017 09:04

I doktorsavhandlingen utreddes förekomsten av europeiska lyssaviruset EBLV-2 hos fladdermöss i Finland, karaktäriserades de påträffade virusen och utvärderades skyddet som rabiesvaccinen som nu används ger.

VML Tiina Nokireki som arbetar i Livsmedelssäkerhetsverket Eviras forskningsenhet för virologi disputerar för doktorsgraden vid Helsingfors universitet, veterinärmedicinska fakultetens avdelning för veterinärmedicinska biovetenskaper.

Disputationen hålls fredagen den 24 november 2017 klockan 12.00 i Helsingfors universitets huvudbyggnad, Auditorium XII, Unionsgatan 34, Helsingfors.

Svenskspråkigt sammandrag av doktorsavhandlingen European bat lyssavirus type 2 in Finland: Surveillance, evolutionary analysis, and prevention with vaccination

Mer information ger:
specialforskare, sektionchef Tiina Nokireki, tfn 050 413 1678