Disputation: Förekomsten av hepatit E -virus (HEV) och antikroppar mot HEV hos produktionssvin, hos humanpatienter som drabbats av okänd hepatit och hos veterinärer i Finland

26.4.2017 08:31

I doktorsavhandlingen utreddes förekomsten av hepatit E -virus (HEV) och antikroppar som bildats mot det i Finland hos produktionssvin och utvalda människokategorier: patienter hos vilka akut, för orsakarens del oidentifierad leverinflammation dvs. hepatit konstaterats och hos en som en för zoonotisk infektion exponerad kategori veterinärerna.

VML Tuija Kantala som arbetar i Livsmedelssäkerhetsverket Eviras forskningsenhet för virologi disputerar för doktorsgraden vid Helsingfors universitet, veterinärmedicinska fakultetens avdelning för livsmedelshygien och miljöhälsa.

Disputationen sker fredagen den 28 april 2017 klockan 12.00, i EE-huset, salen Walter, Agnes Sjöbergs gata 2, Helsingfors. Disputationen är öppen för alla och den hålls på finska.

Ett svenskspråkigt sammandrag av doktorsavhandlingen Presence of hepatitis E virus (HEV) and markers for HEV infection in production swine, human patients with unexplained hepatitis and veterinarians in Finland.

Mer information ger:
specialforskare Tuija Kantala, tfn 050 323 6050

 

Teman: