Disputation 8.12.2017: Fusarium mykotoxinerna enniatinets och moniliforminets toxicitet

30.11.2017 10:11

FM Martina Jonsson på Livsmedelssäkerhetsverket Eviras forskningsenhet för kemi disputerar för doktorsgraden vid Helsingfors universitet, Bio-och miljövetenskapliga fakulteten, Biovetenskapliga institutionen.

Disputationen sker fredagen den 8 december 2017 klockan 12.00, på Helsingfors universitets campus i Vik, infocentret Korona, Viksbågen 11, Helsingfors.

Disputationen sker på engelska.

Ett svenskspråkigt sammandrag av doktorsavhandlingen The toxicity of Fusarium mycotoxins enniatin and moniliformin 

Mer information ger:
forskare Martina Jonsson, martina.jonsson@evira.fi

 

Teman: