Leverflundror som smittar människan i Finska vikens mörtar

3.4.2017 09:22

I Livsmedelssäkerhetsverket Eviras och Helsingfors universitets veterinärmedicinska fakultets samundersökning påträffades larver av sugmaskar i mörtar som fångats i Finska viken. De kan smitta människor som äter rå fisk via sin andra mellanvärd, mörten. Leverflundrainfektioner kan orsaka bland annat smärta i bukhålan, gulsot, feber och illamående. Undersökningarna inriktades på mörtar som fångats i Finska vikens östra del.

Förekomsten av sugmaskar som smittar människan via intag av rå fisk var i de undersökta proverna preliminärt 30 – 50 procent. Undersökningarna är för dessas del ändå ännu inte slutförda.

"Mer undersökning av sugmaskarna krävs av många orsaker. Vi behöver mer detaljerad information om deras vidare utbredning i Finland, eftersom litteratur antyder att också andra fiskarter inom mörtsläktet kan vara mellanvärdar för sugmaskar som smittar människan. Andra fiskarter misstänks också vara mellanvärdar. Mer information krävs också till exempel om sugmaskarnas tålighet mot kyla och hetta", säger VMD Antti Oksanen på Evira.

Sugmaskobservationerna har ökat

I Finland har observerats fler fall än förr av sugmaskparasiter som överförs från fiskar till jämnvarma djur och eventuellt också människan.

I en undersökning som inleddes år 2016 i form av ett samarbete mellan Helsingfors universitets veterinärmedicinska fakultet och Evira har man utrett förekomsten av sugmaskar på huden och i muskulaturen hos mörtar som fångats i Finska viken. I undersökningen konstaterades larver av sugmaskar i så gott som alla mörtar. I fiskarna påträffades sugmaskar av såväl släktena Pseudamphistomum och Metorchis som Posthodiplostomum och än så länge obestämda arter.

"Svarta pricksjukan som hägerns sugmask, Posthodiplostomum cuticola, orsakar har till exempel i allt större grad påträffats i Finska viken. Larvstadiet av hägerns sugmask konstateras hos såväl mörtfiskar som abborrar. Som huvudvärdar tjänar vissa hägerfåglar, bland annat gråhägern. Hägerns sugmask smittar inte människan", säger Oksanen.

I Eviras tidigare undersökningar har hos rävar på senare år påträffats två i Finland nya sugmaskarter, leverflundrorna Metorchis bilis och Pseudamphistomum truncatum. Leverflundrorna är parasiter på däggdjur och fåglar som äter fisk. De kan smitta hundar, katter och människor som äter rå fisk. Som första mellanvärd för dessa leverflundror tjänar snäckor av släktet Bithyniidae och som andra mellanvärd mörtfiskarna.

Så här undviker du fiskparasiter i matlagningen

"Fångade fiskar som används i matlagningen hemma och som inte upphettas innan de äts ska helst frysas ner till -20 grader Celsius eller kallare än så i minst 24 timmars tid. Lagstiftningen förutsätter att ätfärdiga fiskprodukter som saluhålls i butikerna eller som serveras på restauranger också frysbehandlas på detta sätt. Fiskrommen som erhållits från fiskar ska också frysas ned. Strömming och skarpsill kräver inte någon sådan förbehandling", säger överinspektör Carmela Hellsten.

Om man hemma hos sig gravar eller kallröker fisk som man själv köpt eller fångat, lönar det sig att frysa ned fisken antingen som råvara eller som färdiga produkter. Evira rekommenderar en minst sju dygn lång frysbehandling för mörtfiskar.

I fråga om regnbågsforell som odlats i Finland eller lax som odlats i Norge är risken för parasiter mycket liten och dessa fiskar behöver således inte frysas ned även om de inte upphettas.

Mer information ger:
VMD Antti Oksanen, tfn 044 561 6491(parasiter)
forskare Anna Maria Eriksson-Kallio, tfn 050 439 2788 (fisksjukdomar)
överinspektör Carmela Hellsten, tfn 050 433 6643 (mikrobiologisk livsmedelssäkerhet)

 

Teman: