Seminarium 31.1.2017: Mat är kemi

11.1.2017 08:43

Välkommen till seminariet Hållbar kostsystem, som är öppet för alla, den 31 januari 2017. På seminariet utreder experter från Sammanslutningen för naturresurs- och miljöforskning (LYNET) djupgående vilken inverkan kemiska ämnen har på människans mat och livsmedelsproduktionen. Även äkthetsforskning om livsmedel och modeller för digererbarhet när det gäller att prognostisera säkerhet och hälsosamhet för livsmedel kommer att tas upp. Programmet Hållbar kostsystem samordnas av Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

Hållbar kostsystem -programmet samlar forskning som hänför sig till ämnet bland de institutioner som ingår i LYNET och främjar samarbetet mellan forskarna.

Program (på finska, pdf)

Seminariet hålls på finska.

Seminariet är öppet för alla men förutsätter en förhandsanmälan före den 27 januari 2017 via länken

Ta del av programmet för Hållbar kostsystem (Kestävä ruokajärjestelmä, på finska)

Läs mer om LYNET (på finska)

Ytterligare information:
enhetschef Pirkko Tuominen, tfn 0400 211 624
sekreterare Johanna Mäkelä, tfn 040 771 5972

 

Teman: