Vattenmögel hos gäddan från Littois träsk

18.10.2017 09:04

Hos gäddan från Littois träsk som levererades in till Livsmedelssäkerhetsverket Evira för undersökningar konstaterades ytliga lesioner och en omfattande vattenmögelinfektion, men inga tecken på någon annan smittsam sjukdom, förgiftning eller betydande ektoparasitangrepp. Undersökningarna försvårades av att gäddan redan hade börjat ruttna. Den primära orsaken till förändringarna förblev oklar.

Livsmedelssäkerhetsverket Evira fick in för undersökning en av de sju gäddor som påträffats i Littois träsk. De andra hade hamnat i munnen på havsörnar och andra rovdjur. Enligt förhandsinformationen hade fisken avlivats 26.9.2017 och tagits upp ur vattnet 28.9.2017.

"Hos gäddan konstaterades en omfattande ytlig vattenmögelinfektion till följd av lesioner i fiskens hud som eventuellt uppkommit i samband med predation. Vattenmögel leder inte i sig till döden, men infektionen försvårar fiskens vätskebalanskontroll och kan i värsta fall leda till att fisken dör. Sjukdomsalstrande fisksjukdomsbakterier eller -virus påträffades inte hos gäddan, inte heller några betydande parasitangrepp", berättar forskare Anna Maria Eriksson-Kallio på Eviras enhet för djursjukdomsbakteriologi och -patologi.

Vattenmögel är en ytlig hudinfektion orsakad av algsvampar som lever i vattnet, vanligen orsakad av algsvampar av släktet Saprolegnia sp. Vattenmögel smittar inte människan. Svampsporerna förekommer vanligen i sötvatten. Om fiskens motståndskraft försvagas till exempel till följd av en utvändig hudskada eller en sjukdom, tränger svampsporerna in i fiskens hud och bildar myceltrådar i och utanpå huden.

Analyseringen av resultaten försvårades av starka förändringar hos fisken som uppkommit efter döden.

"I denbakteriologiska undersökningen av gäddan konstaterades allmänna vattenbakterier som är ett tecken på långt avancerade post mortem förändringar", påpekar Eriksson-Kallio.

I vävnadsundersökningar konstaterades också i fiskens hud och muskelvävnad kraftiga kadaverösa förändringar. Utanpå hudens ytskikt förekom allehanda bakteriemassa och svampmycel. En kronisk ytlig, lokal hudinflammation kunde också konstateras. Kraftiga kadaverösa förändringar förekom också i levern, luftblåsan, njuren, tarmen och hjärtat.

Gäddan som sänts in som prov var en cirka 60 cm lång fisk med mjölke. Den vägde 1,5 kg. Trots letningar påträffades inte några andra sjuka fiskar.

Om fiskdöden i Littois träsk (på finska)

Mer information ger:
forskare Anna Maria Eriksson-Kallio, anträffbar 18.10., tfn 050 439 2788, frånvarande 19. - 23.10.