Disputation 28.9.2018: Nivåerna av akutfasproteiner hos kalvar i samband med olika sjukdomar och deras samband med tillväxten

20.9.2018 08:20

I doktorsavhandlingen undersöks de förhöjda nivåerna av akutfasprotein med inflammatorisk reaktion hos kalvar i samband med olika sjukdomar. Dessutom undersöks akutfasproteinernas samband med kalvars tillväxt på lång sikt.

VML Leena Seppä-Lassila, som arbetar på Livsmedelssäkerhetsverket Eviras forskningsenhet för riskvärdering, disputerar för doktorsgraden inom veterinärmedicinska fakulteten vid Helsingfors universitet, Avdelningen för klinisk produktionsdjursmedicin.

Disputationen hålls fredag 28.9.2018 kl. 12.00, auditoriet i Biocentrum 2, Viksbågen 5, Helsingfors Vik.

Sammanfattning på svenska av doktorsavhandlingen Acute phase proteins in healthy and sick dairy and beef calves and their associations with growth

Ytterligare information:
specialforskare Leena Seppä-Lassila, tfn 050 467 0627

 

Teman: