Eviras referenslaboratoriets nyhetsbrev är publicerad

18.9.2018

Som teman till exempel Aktuellt på laboratoriefronten 26.-27.9.2018, Översättning till finska av salmonella standarden har publicerats och Referensundersökning av selen, höst 2017.

Läs nyhetsbrevet i sin helhet här

Teman: