Eviras vetenskapsdag 16.10.2018

9.10.2018 08:11

Livsmedelssäkerhetsverket Eviras vetenskapsdag, som är öppen för alla, ger besökarna tillfälle att stifta bekantskap med växters och djurs hälsa och välbefinnande samt med vetenskaplig forskning inom livsmedelssäkerhet. Som tidigare presenteras även posters med information om de senaste undersökningarna i sammanfattad form.

Seminarieföredragen utgörs av helheterna Demens hos hjortdjur och andra sjukdomar hos djur,Friska växter och produktiva skogar och Vår gemensamma hälsa. Posterutställningen är öppen hela dagen.

Vetenskapsdagens seminarium hålls kl. 12 - 16.15 i Evirahuset, Mustialagatan 3, Vik, Helsingfors. Vetenskapsdagen är ett evenemang som är öppet för alla och kräver inte förhandsanmälning.

Vetenskapsdagens program (på finska)

Delta i diskussionen, ge kommentarer och feedback på Twitter med hashtaggen #EviraTiede18

Mer information om vetenskapsdagen:
forskningsdirektör Paula Kinnunen, tfn 0295 304 200

Teman: