Forskningsseminarium 11.9.2018: God vetenskaplig praxis

5.9.2018 08:06

Vetenskaplig forskning kan vara etiskt godtagbar, tillförlitlig och dess resultat trovärdiga enbart om forskningen utförts på det sätt som god vetenskaplig praxis förutsätter. Inom forskarsamfundet är tillämpningen av anvisningarna för god vetenskaplig praxis självreglering vars gränser bestäms av lagstiftningen.

Vid Eviras första forskningsseminarium under höstsäsongen berättar Forskningsetiska delegationens (TENK) expert Iina Kohonen om god vetenskaplig praxis.

"God vetenskaplig praxis och handläggning av misstankar om avvikelser från den i Finland", dvs. GVP-anvisningarna som utarbetats av Forskningsetiska delegationen, är interna etiska anvisningar för det finländska forskarsamfundet, till vilka de finländska universiteten, yrkeshögskolorna och forskningsorganisationerna har förbundit sig.

Vid presentationen går man igenom GVP-anvisningarna samt andra centrala anvisningar och rekommendationer av TENK.

Iina Kohonens arbete vid TENK omfattar bland annat stödpersonsverksamhet inom forskningsetik, koordinering av etisk förhandsbedömning inom humanvetenskaperna och utbildning inom forskningsetik.

Forskningsseminariet hålls tisdagen den 11 september 2018, kl. 15.00 - 16.00, föreläsningssal C111. Vik i Helsingfors, Evira-huset, Mustialagatan 3.

Seminariet är öppet för alla och ingen förhandsanmälan behövs. Seminariet sker på finska.

Välkommen!

Läs mer om den Forskningsetiska delegationen 

Ytterligare information:
expert Iina Korhonen, Forskningsetiska delegationen TENK, tfn 040 549 2262

 

Teman: