Forskningsseminarium 15.5.2018: Vad är riskvärdering?

9.5.2018 12:02

Forskningsprofessor Jukka Ranta från forskningsenheten för riskvärdering vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira berättar om kvantitativ riskbedömning gällande livsmedel samt om vetenskapliga modeller.

Kvantitativa riskbedömningar grundas på förädling av datamaterial till uppskattning av risker. Slumpmässig variation och osäkerhet i statistiskt material beskrivs med sannolikhetsmodeller. Modellen fungerar som en bro mellan observationsvariabler och parametrar av dessa. Genom matematiska metoder kan man bilda helheter där 'nätverket mellan broarna' utnyttjar flera närliggande datakällor som kompletterar varandra. Resultatet kan granskas som en sannolikhetsfördelning av parametrarna som vidare kan användas som redskap för beräkning av osäkerhet vid riskprognos.

Forskningsseminariet hålls i Evira-huset i Vik i Helsingfors, Mustialagatan 3, föreläsningssal C111,
tis 15.5.2018, kl. 15.00 - 16.00.
Seminariet är öppet för alla och ingen förhandsanmälan behövs. Seminariet sker på finska.

Välkommen!

Ytterligare information:
Forskningsprofessor, FD Jukka Ranta, tfn 040 489 3374

 

Teman: