Forskningsseminarium 16.1.2018: Harpestens epidemiologi i Finland

8.1.2018 10:48

Specialforskare, VMD Heidi Rossow på Livsmedelssäkerhetverket Eviras enhet för riskvärdering håller en föreläsning om harpestens epidemiologi.Harpest eller tularemi är en zoonos som orsakas av en bakterie och som förekommer på det norra halvklotet och som i Finland under epidemiår kan drabba hundratals, ja rentav tusentals personer.

Du kan ta del av ämnet med hjälp av resumén.
Seminariet sker på finska.

Forskningsseminariet hålls i Vik i Helsingfors, Evirahuset, Mustialagatan 3, föreläsningssal C111, tis. 16.1.2018, kl. 15.00 - 16.00.
Seminariet är öppet för alla och ingen förhandsanmälning krävs.

Seminariet videobandas.

Välkommen!

Mer information ger:
specialforskare Heidi Rossow, tfn 040 548 0071

 

Teman: