Forskningsseminarium 17.4.2018: Förekomst av hepatit E-virus i Finland

10.4.2018 08:51

Specialforskaren, VMD Tuija Kantala från forskningsenheten för virologi vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira, berättar om arbetet med sin doktorsavhandling där hon undersökt förekomsten av hepatit E-virus hos grisar och människor i Finland.

På seminariet berättas om förekomsten av hepatit E-virus (HEV) hos produktionsgrisar, veterinärer och personer med oidentifierad hepatit i Finland. Seminariet granskar också HEVs zoonotiska egenskaper och den risk för livsmedelsburna infektioner som HEV medför.

Du kan bekanta dig med ämnet i sammanfattningen.

Forskningsseminariet hålls i Evira-huset i Vik i Helsingfors, Mustialagatan 3, föreläsningssal C111,
tis. 17.4.2018, kl. 15.00 - 16.00. Seminariet är öppet för alla och ingen förhandsanmälan behövs.
Seminariet sker på finska.

Välkommen!

Ytterligare information:
specialforskare Tuija Kantala, tfn 050 323 6050

 

Teman: