Forskningsseminarium 20.3.2018: Fladdermusrabies

14.3.2018 11:10

VMD, specialistveterinär Tiina Nokireki från forskningsenheten för virologi vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira berättar om förekomsten av lyssavirus, dvs. fladdermusrabies, hos fladdermöss i Finland.

I seminariet diskuteras övervakningen och förekomsten av fladdermusrabies hos fladdermöss i Finland, karakteriseringen av olika lyssavirus samt om skyddet som de nuvarande rabiesvaccinerna ger mot dessa stammar av fladdermusrabies. Seminariet behandlar också rabiessituationen i Finland vid olika tider samt motståndskraft mot rabies även gällande andra djur än fladdermöss.

Du kan bekanta dig med temat genom sammanfattningen.

Forskningsseminariet hålls i Evira-huset i Vik i Helsingfors, Mustialagatan 3, föreläsningssal C111,
tis 20.3.2018, kl. 15.00 - 16.00. Seminariet sker på finska. Seminariet är öppet för alla och ingen förhandsanmälan behövs.

Välkommen!

Ytterligare information:
specialforskare Tiina Nokireki, tfn 0504134687

 

Teman: