Kräftpest smittar under alla årstider

16.7.2018 09:07

Den första förekomsten av kräftpest år 2018 hittades exceptionellt redan i januari under isen i Kitee, då en dykare fäste uppmärksamhet vid att det låg döda kräftor på en sjöbotten. Däremot har inte Livsmedelssäkerhetsverket Evira fått kännedom om någon kräftdöd under försommaren. Kräftpest smittar ändå under alla årstider och den överförs särskilt vid kräftfiske och då kräftor förflyttas. Kräftpest smittar inte till människan.

"Försommarens varma väder ger löften om en intensiv start på kräftfiskesäsongen. Kräftfiskarna har skäl att noggrant se till att de går tillväga på ett sätt som inte sprider kräftpest. Kräftburarna är i nära kontakt med kräftorna och därför måste de alltid desinficeras noggrant om det är nödvändigt att flytta dem från en sjö till en annan", säger forskare, VMD Satu Viljamaa-Dirks på Evira.

Kräftpest är en lömsk kräftsjukdom

Kräftpest är ett väldigt allvarligt hot mot flodkräftan. Kräftpesten härstammar från Nordamerika och signalkräftor som kommer därifrån är naturliga bärare av kräftpestsmittan. Kräftpesten som signalkräftorna sprider dödar ändå alla flodkräftor som smittats.

"Forskning som gjorts på sistone har påvisat att det hos flodkräftsbestånd förekommer kräftpest som kan vara latent. I tillägg till egentlig kräftdöd kan det alltså förekomma symptomfri kräftpest både i flodkräfts- och signalkräftsvattendrag. Därför måste man komma ihåg att man inte får flytta några som helst kräftor från en sjö till en annan och inte ens kortvarigt förvara dem i något annat vatten än där de fångats", säger Viljamaa-Dirks.

Om man i ett vattenområde påträffar signalkräftor som bär på kräftpest förhindrar det här i praktiken helt återinplantering av flodkräftor.

Signalkräftan klassificeras i dag som en mycket skadlig främmande art, även om det i Finland är tillåtet att fånga den.

På grund av att prover saknas förblir kräftpestsmittan ofta oupptäckt. Då man påträffar döda kräftor är det skäl att kontakta Eviras forskningsenhet i Kuopio, där man undersöker kräftsjukdomar.

Ytterligare information om hur man sänder prover och om kräftforskning

Läs mer om kräftpest och hur du kan förhindra att den sprids 

Kom också ihåg kräftornas välmående

Då kräftor förvaras och tillreds till mat ska man fästa uppmärksamhet vid deras välmående. Vid kokning av kräftor ska vattnet koka ordentligt innan kräftorna läggs i kastrullen. De levande kräftorna ska läggas till i kastrullen några åt gången så att kokvattnet kokar hela tiden. På det här sättet dör kräftorna så snabbt som möjligt.

Kräftfiskesäsongen börjar den 21 juli och fortsätter till slutet av oktober.

Ytterligare information:
processägare, vattendjur, Satu Viljamaa-Dirks, sektionen för vilt- och vattendjurspatologi, tfn 044 720 1469

 

Teman: