Nästan hälften av alla hundar som importeras från Ryssland saknar vaccinationsskydd mot rabies

21.6.2018 09:41

Under 2018 har livsmedelssäkerhetsverket Evira undersökt nivåerna av antikroppar mot rabies hos importerade ryska hundar. Hundens kropp bildar antikroppar när den framgångsrikt vaccinerats mot rabies. Av de 36 hundar som undersöktes saknade 15 hundar (42 procent) antikroppar mot rabies. Nästan alla hundar som undersöktes var gatuhundar. Rabies smittar även människor och går inte att bota. Symptomatisk rabies leder alltid till döden.

"Enligt resultaten för de hundar som undersökts av Evira verkar det som att alla hundar inte har vaccinerats framgångsrikt mot rabies. Orsaken kan vara att hunden inte har vaccinerats överhuvudtaget, trots anteckningarna på intyget. Då rör det sig om förfalskning av dokument", säger sektionchef Kitty Schulman på Evira.

Antikroppsresultatet hos en enskild hund är dock inte helt entydigt, eftersom en mycket liten del av alla hundar inte bildar uppmätbara halter av antikroppar. Enligt en omfattande vetenskaplig studie saknar cirka en procent av alla vaccinerade hundar antikroppar, trots att de framgångsrikt vaccinerats med lämpliga vacciner. Avsaknaden av antikroppar kan även bero på att vaccinerna har förvarats på ett felaktigt sätt, att vaccinationsmetoden varit felaktig eller att hundarna har varit i mycket dåligt skick vid vaccinationstillfället.

Kampen mot rabies är viktig för folkhälsan

Rabies är en virussjukdom i det centrala nervsystemet som drabbar alla däggdjur, även människor. Sjukdomen sprids vanligtvis från ett bett av ett smittat djur. Rabiesinfektion kan inte konstateras före symtomdebut.

Rabies bekämpas för att skydda både djurs och människors liv. Infektion leder alltid till att djuret dör, eftersom djur inte kan behandlas på grund av exponering.

Hundimportören i nyckelroll

Rabiesvaccin är obligatoriskt för alla hundar som kommer från Ryssland. EU kräver dock inte ett intyg om tillräcklig antikroppsnivå för hundar som importeras från Ryssland.

Enligt importdokumenten har alla kommersiellt importerade hundar vaccinerats på ändamålsenligt sätt.

Evira rekommenderar att importörerna på eget initiativ undersöker antikroppsnivåerna för rabies hos importerade hundar redan innan de importeras till Finland i ett EU-godkänt laboratorium. Enligt gatuhundsorganisationerna importeras gatuhundar även från områden där rabies förekommer hos både vilda djur och hundar.

Läs mer om rabies 

Förteckning över laboratorier som undersöker antikroppar mot rabies 

Ytterligare information:
sektionchef Kitty Schulman, tfn 040 163 25 31, veterinärmedicinsk gränskontroll och handel på den inre marknaden
sektionchef, VMD Tiina Nokireki, tfn 050 413 16 87, forskningsenheten för virologi

Teman: