Forskningsseminarium 20.2.2018: Introduktion till holistiskt One Health -tänkande med jordbruket och antibiotikaresistensen som exempel

14.2.2018 11:27

Forskare, AFD Johanna Muurinen på Livsmedelssäkerhetsverket Eviras forskningsenhet för riskvärdering föreläser om tänkesättet One Health med jordbruket och antibiotikaresistensen som exempel. Tänkesättet One World, One Health fick sin början vid millenniumskiftet utgående från samarbetet som krävs för att bekämpa globala smittsamma sjukdomar. På senare år har One Health utvecklats till en branschövergripande inställning till välbefinnandet som iakttar relationen mellan människor och djur.

Den allt vanligare antibiotikaresistensen hos sjukdomsalstrande bakterier utgör en av mänsklighetens största utmaningar och i kampen mot den krävs en holistisk inställning. Experter tenderar ändå ofta att iaktta problem enbart ur sitt eget yrkes synvinkel. Under seminariet dryftas hur vi kunde bredda vårt synsätt och så finna lösningar på problem såsom antibiotikaresistensen.

Du kan ta del av ämnet med hjälp av resumén.

Forskningsseminariet hålls i Vik i Helsingfors, Evirahuset, Mustialagatan 3, föreläsningssal C111, tis. 20.2.2018, kl. 14.00 - 16.00.
Seminariet är öppet för alla och ingen förhandsanmälning krävs.
Seminariet sker på finska.

Välkommen!

Mer information ger:
forskare Johanna Muurinen, tfn 050 354 5848

 

Teman: