Användningsvillkor

Livsmedelssäkerhetsverket Eviras sidor är tillgängliga på finska, svenska, engelska och ryska. Den finskspråkiga versionen av sajten är den mest omfattande. I den ryskspråkiga versionen ligger fokus i huvudsak på import och export. 

Eviras sajt är indelad i fem huvudkategorier: Livsmedel, Djur, Växter, Gemensamma och Om Evira. Varje kategori har en egen framsida, där aktuella ämnen och ämnen som det gjorts många sökningar på presenteras.

Upphovsrätt

Upphovsrätten för text- och bildmaterialet som publicerats på sajten innehas av Evira eller uppgiftsproducenten som anges i samband med materialet.

Det är tillåtet att använda textmaterialet på sajten och länka till det, men källan måste anges. Om användning av materialet i kommersiellt syfte måste man alltid komma överens separat med Eviras kommunikationsenhet.

Juridisk reservation

Var och en av Eviras enheter ansvarar sina egna sajters och meddelandens rigtighet de förmedlar. Riktigheten och aktualiteten hos materialet på sajten har eftersträvats på alla sätt. Evira är inte ansvarig för kostnader eller skada som orsakas användaren på grund av eventuella felaktigheter i sajtens innehåll. Evira är inte heller ansvarig för sådan skada, som orsakas av tekniska störningar eller material länkat på sajten, som publicerats av övriga parter.

Behandling av personuppgifter

Evira skyddar besökarnas anonymitet och personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen. Vi samlar inte in uppgifter, med vilka det är möjligt att identifiera enskilda besökare. Endast för att besvara frågor eller respons behöver vi en e-postadress. Responsblanketten i vår tjänst är inte skyddad. Evira är inte ansvarig om e-postadressen eller namnuppgiften på responsblanketten kommer tredje part till känna.

Respons

Längst ner på varje innehållssida finns en länk till blanketten Ge respons på denna sida. Via länken samlar Evira in respons på tydligheten hos sidornas innehåll, innehållets omfattning samt sidornas funktion. I regel besvaras inte respons som ges för en enskild sida. Respons i anslutning till sajten kan även skickas till adressen webmaster@evira.fi.

Respons i anslutning till Eviras verksamhet kan skickas med responsblanketten i avsnittet Om Evira. 

Tekniska krav

För det tekniska förverkligandet av tjänsten svarar Solita Oy i samarbete med Eviras dataadministrationsenhet.

Kompatibiltet med webbläsare och operativsystem

Vår webbtjänst är planerad och testad för kombinationer av de vanligaste webbläsarna och operativsystemen. 
Om sidor eller program på våra sidor inte fungerar

  • töm cachen på din dator
  • stäng alla fönster i webbläsaren och börja om på nytt eller
  • stäng av och starta din dator på nytt

Uppgifter som samlas in av sajten

Allmänna statistikuppgifter om användning samlas in för att utveckla tjänsten. Dessa uppgifter är antalet besökare på sajten, sidornas popularitet, från vilka sidor besökaren kommit till tjänsten, de mest använda sökorden och webbläsaren och landet där användaren av tjänsten befinner sig.

Så här beställas nyheterna av Evira

Nyheterna kan beställas via e-post.

Mer information

Mer information om sajten ger Eviras enhet för kommunikation info  evira.fi.