Animaliska biprodukter

Här finns blanketter och anvisningar för både aktörerna och övervakarna. Både är ändå nyttiga för aktörerna och övervakarna. Nyttiga blanketter och anvisningar finns också under till exempel foder, gödsedelfabrikat och livsmedel.

Blanketter

För aktörerna

 • Anmälan för registrering och godkännande enligt biproduktförordningen (Blankett S) doc 210 kbyte
 • Anmälan för registrering och godkännande enligt biproduktförordningen som utförs av kommunalveterinären (Blankett K) doc 192 kbyte
 • Registrerings-/ändringsanmälan för plats av utfodring av vilda djur  doc 149 kbyte
 • Anmälan om använding av obearbetade animaliska biprodukter för utfodring av vilda djur  doc 82 kbyte
 • Handelsdocument pdf  och Commercial document pdf

För övervakarna

Anvisningar

 • Användning av naturgödsel från produktionsdjur som bränsle i pannor med en bränsleeffekt på högst 50 MW pdf 172 kt
 • Hantering av och tillsynen över biprodukter av animaliskt ursprung i livsmedelsanläggningar pdf
 • Anvisning till foderblandningscentraler och andra aktörer, bl.a. förmedlare, om import av animaliska biprodukter i kategori 2 från EU-länder, Norge eller Schweiz till Finland för att användas som djurfoder för pälsdjur pdf 32 kbyte
 • Upprättande av ett kommersiellt dokument (DOCOM) i TRACES för flyttning av animaliska biprodukter mellan EU-länderna, Norge eller Schweiz pdf 520 kbyte
 • Biprodukter i pälsdjursfoder pdf 54 kbyte
 • Krav för uppsamlingscentraler pdf 218 kbyte
 • Leverans av biprodukter för användning som foder från anläggningar inom köttbranschen pdf 194 kbyte
 • Krav för anläggningar som tillverkar foder för sällskapsdjur av material av animaliskt ursprung pdf 346 kbyte
 • Färskfoder av animaliskt ursprung till hundar och katter pdf 150 kt
 • Utfodring av djur med livsmedel som inte längre är avsedda att användas som livsmedel pdf 109 kbyte

 

Mer information på vår webbplats

Mer information på andra webbplatser