Produktionsdjur

Fisk och kräftor

Kartläggning av virussjukdomar och BKD på fiskodlingar - undersökningsremiss (doc)
Kartläggning av virussjukdomar och BKD på fiskodlingar - undersökningsremiss (pdf)

Odlad fisk - undersökningsremiss (doc)
Odlad fisk - undersökningsremiss (pdf)

Fjäderfä

Fjäderfä - anmälän om en flock (doc)    

Hälsokontroll för fjäderfä - undersökningsremiss  (doc)      

Undersökningspaket för fjäderfä - undersökningsremiss (doc) 

Övervakningsundersökningar av fjäderfä - undersökningsremiss (doc)      

Salmonellaundersökning - broilerproduktion - undersökningsremiss (pdf)

Salmonellaundersökning - kalkonproduktion - undersökningsremiss (pdf)

Salmonellaundersökning - äggproduktion - undersökningsremiss (pdf)   

Sjukdomar hos produktionsdjur - undersökningsremiss (doc)
Sjukdomar hos produktionsdjur - undersökningsremiss (pdf)      

Udersökning för export av levande fjäderfä och avelsägg till medlemsstater i EU/ESS-länderna (doc)    
Udersökning för export av levande fjäderfä och avelsägg till medlemsstater i EU/ESS-länderna (pdf)

Fortsatta undersökningar av kampylobacteriestammar från fjäderfäslakteriprover 
(doc)  

Nötkreatur

BSE (Då provet sänds direkt från gården till Evira - JSM förordning 6/VLA/2007)- undersökningsremiss (doc) 
BSE (Då provet sänds direkt från gården till Evira - JSM förordning 6/VLA/2007)- undersökningsremiss (pdf)

BSE (Då prov skickas till Evira direkt från gården eller via slakteri - VLA:s beslut 15/VLA/1998) - undersökningsremiss (doc) 

EU-kartläggning av blodprover från köttboskap - undersökningsremiss (doc) 

Fortsatta undersökningar av EHEC-stammar från slakteriernas prover för egenkontroll i enlighet med JSM förordning 24/VLA/2006 (doc)
Fortsatta undersökningar av EHEC-stammar från slakteriernas prover för egenkontroll i enlighet med JSM förordning 24/VLA/2006 (pdf)

Infektioner i luftvägarna hos nötkreatur - undersökningsremiss (doc)  
Infektioner i luftvägarna hos nötkreatur - undersökningsremiss (pdf) 

Kalvdiarré - undersökningsremiss (doc)  
Kalvdiarré - undersökningsremiss (pdf)

Naseva - M. bovis bekämpningsprogrammet - undersökningsremiss (doc) 
Naseva - M. bovis bekämpningsprogrammet - undersökningsremiss (pdf)

Salmonellaundersökning - nötkreatur och svin - undersökningsremiss (pdf) 
bilaga (pdf)  

Sjukdomar hos produktionsdjur - undersökningsremiss (doc)
Sjukdomar hos produktionsdjur - undersökningsremiss (pdf)   

Utredning kastningsorsak hos nötkreatur - undersökningsremiss (doc)  
Utredning kastningsorsak hos nötkreatur - undersökningsremiss (pdf)

Svin

Grishosta - undersökningsremiss (doc)  
Grishosta - undersökningsremiss (pdf)

EU-kartläggningsundersökningar av svin, slakterier - undersökningsremiss (doc)   

Insemineringsverksamhet, svin (förordning 1029/2013)-undersökningsremiss (doc)   

Salmonellaundersökning - nötkreatur och svin - undersökningsremiss (pdf) 
bilaga (pdf)

SIKAVA specialnivå - undersökningsressmiss (doc)  

Sjukdomar hos produktionsdjur - undersökningsremiss (doc)
Sjukdomar hos produktionsdjur - undersökningsremiss (pdf)    

Andra produktionsdjur (får, getter, pälsdjur och bin)

Bisjukdomar - undersökningsremiss (doc)   
Bisjukdomar - undersökningsremiss (pdf)

Undersökningsremiss avseende scrapie (doc)  

EU-undersökning av blodprover från får och getter - undersökningsremiss (doc) 

Undersökning av sjukdomar hos pälsdjur - undersökningsremiss (doc)       

Sjukdomar hos produktionsdjur - undersökningsremiss (doc)
Sjukdomar hos produktionsdjur - undersökningsremiss (pdf)     

Kalvdiarré - undersökningsremiss (doc)  
Kalvdiarré - undersökningsremiss (pdf)

Utredning kastningsorsak hos nötkreatur - undersökningsremiss (doc)  
Utredning kastningsorsak hos nötkreatur - undersökningsremiss (pdf)