Livsmedel

På den här sidan finns anvisningar för  kommunala livsmedelstillsynsinspektörer och företagare.

Blanketterna för anmälan on livsmedelslokal och ansökan om anläggningsgodkännande finns i Eviranet. Endast myndigheterna har tillgång till Eviranet. De kommunala tillsynsenheterna har blanketterna på sina internetsidor.  

NYA ANVISNINGAR OCH UPPDATERINGAR

 

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS